Dictionary of Nomenclature of Celestial Objects

 riod objects.
oFig. 2, Table 1: <OGLE BLG-DN-NNNN> (Nos 0001-0003).
 Auth.:POLESKI R.+
   Ref:=2015AcA....65..313M
     byMROZ P.
, UDALSKI A., POLESKI R., PIETRUKOWICZ P., SZYMANSKI M.K., SOSZYNSKI I., WYRZYKOWSKI L., ULACZYK K., KOZLOWSKI S., SKOWRON J.
 AcA, 65, 313-328 (2015)

    One thousand new dwarf novae from the OGLE Survey.

oTable 1: <OGLE BLG-DN-NNNN> (Nos 0001-1059), <OGLE MC-DN-NNNN> (Nos 0001-0032).
=E=Catalogue in electronic form as <J/AcA/65/313/>

====Sorry, no entry could be found====
  

© Université de Strasbourg/CNRS

    • Contact